Seafish and the Seafood Training Academy

Seafish Online Test Portal

Hylendid Bwyd Elfennol (prawf ymarfer) (EFH WELSH - practice test)

NID yw'r prawf hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Mae'n brawf ymarfer cyn eich arholiad dan oruchwyliaeth

Yn yr arholiad REHIS ei hun mae'r 15 cwestiwn cyntaf ychydig yn galetach ac yn werth 2 bwynt yr un.

Dewiswch yr ymateb sydd orau yn eich barn chi i'r cwestiwn. Dim ond un ateb cywir sydd, naill ai A, B, C or D

Y marc pasio yw 60%

Mae'r prawf hwn yn cynnwys 30 o gwestiynau

This test consists of 30 Questions


Question 1 #EFH Welsh 53 (Worth 1 point)

Beth yw glanedydd (6724)

Question 2 #EFH Welsh 24 (Worth 1 point)

Beth mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ei wneud i ddweud a fydd bwyd yn achosi salwch a gludir gan fwyd (6692)

Question 3 #EFH Welsh 45 (Worth 1 point)

Beth ddylech ei wneud gyda thuniau bwyd sydd wedi’u difrodi’n ddrwg neu sydd wedi rhydu (6715)

Question 4 #EFH Welsh 30 (Worth 1 point)

Ar gyfer beth y defnyddir cemegyn bacterleiddiad (6699)

Question 5 #EFH Welsh 42 (Worth 1 point)

Beth yw’r tymheredd cywir ar gyfer oerydd neu oergell (6712)

Question 6 #EFH Welsh 11 (Worth 1 point)

Wrth goginio pastai gig beth yw’r tymheredd craidd isaf a argymhellir (6678)

Question 7 #EFH Welsh 15 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain sydd DDIM yn alergenau cyffredin (6682)

Question 8 #EFH Welsh 41 (Worth 1 point)

Beth yw bwyd risg uchel (6711)

Question 9 #EFH Welsh 44 (Worth 1 point)

Wrth ffrio selsig mewn cytew beth yw’r tymheredd craidd isaf a argymhellir (6714)

Question 10 #EFH Welsh 59 (Worth 1 point)

Beth mae rhewi yn ei wneud i facteria (6730)

Question 11 #EFH Welsh 49 (Worth 1 point)

Ble yw’r lle gorau i storio cemegion glanhau (6719)

Question 12 #EFH Welsh 60 (Worth 1 point)

Pam na ddylid gwisgo gemwaith wrth baratoi bwyd (6732)

Question 13 #EFH Welsh 33 (Worth 1 point)

Beth yw’r tymheredd isaf ar gyfer dŵr poeth i’w ddefnyddio fel diheintydd (6702)

Question 14 #EFH Welsh 56 (Worth 1 point)

Pa rai o’r datganiadau hyn sy’n esbonio ORAU sut y gall croes-halogi ddigwydd (6727)

Question 15 #EFH Welsh 35 (Worth 1 point)

Pam y dylai fod gennych safonau uchel o lanweithdra a hylendid mewn safleoedd bwyd (6704)

Question 16 #EFH Welsh 39 (Worth 1 point)

Pa un o’r bwydydd canlynol sydd DDIM yn alergen cyffredin (6708)

Question 17 #EFH Welsh 16 (Worth 1 point)

Beth yw’r ffordd fwyaf diogel a gorau i sychu platiau (6683)

Question 18 #EFH Welsh 13 (Worth 1 point)

Mae bacteria pathogenig yn fwyaf tebygol o ddod o (6680)

Question 19 #EFH Welsh 27 (Worth 1 point)

Pa rai o’r datganiadau hyn yw’r ffordd orau o ddisgrifio “halogiad bacterol” (6695)

Question 20 #EFH Welsh 52 (Worth 1 point)

Pryd mae’r rhan fwyaf o facteria’n cael eu lladd mewn bwyd (6723)

Question 21 #EFH Welsh 1 (Worth 1 point)

Mewn achos o groes-halogi, o ble mae bacteria pathogenaidd yn fwyaf tebygol o ddod (6676)

Question 22 #EFH Welsh 64 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain fyddai’n achosi newidiadau diangen mewn lliw a blas mewn bwyd (6736)

Question 23 #EFH Welsh 40 (Worth 1 point)

Beth yw’r prif reswm pam nad yw byrddau torri pren yn cael eu hargymell ar safle bwyd (6710)

Question 24 #EFH Welsh 34 (Worth 1 point)

Sut mae rhai bacteria yn amddiffyn eu hunain rhag amodau anodd (6703)

Question 25 #EFH Welsh 62 (Worth 1 point)

Beth sy’n rhaid i driniwr bwyd ei wneud bob amser wrth drin bwyd (6734)

Question 26 #EFH Welsh 22 (Worth 1 point)

Beth sy’n rhaid i driniwr bwyd ei wneud bob amser wrth drin bwyd (6690)

Question 27 #EFH Welsh 48 (Worth 1 point)

Sut dylech chi storio bwyd o dun sydd wedi’i agor (6718)

Question 28 #EFH Welsh 57 (Worth 1 point)

Beth yw’r amrediad tymheredd delfrydol i facteria luosogi (6728)

Question 29 #EFH Welsh 29 (Worth 1 point)

Pa ystod tymheredd a elwir yn barth perygl (6697)

Question 30 #EFH Welsh 4 (Worth 1 point)

Pa rai o’r canlynol sy’n fwyd risg uchel (6709)