Seafish and the Seafood Training Academy

Seafish Online Test Portal

EFH POLISH - practice paper

Jest to test praktyczny i nie skutkuje uzyskaniem kwalifikacji. Może służyć jako zapis szkolenia firmy. Aby uzyskać kwalifikacje dotyczące higieny żywności, należy skontaktować się z firmą Seafish w celu przeprowadzenia egzaminu online.

This test consists of 30 Questions


Question 1 #PolishPra30 (Worth 1 point)

Zaznacz zdanie niezgodne z prawdą: (5664)

Question 2 #PolishPra14 (Worth 2 points)

Zaznacz, którez poniższych NIE stanowi zagrożenia bezpieczeństwa żywności: (5648)

Question 3 #PolishPra13 (Worth 2 points)

Zaznacz przykład zanieczyszczenia chemicznego żywności: (5647)

Question 4 #PolishPra12 (Worth 2 points)

Zaznacz typowe objawy zatrucia pokarmowego: (5646)

Question 5 #PolishPra11 (Worth 2 points)

Zaznacz przykład zanieczyszczenia fizycznego żywności: (5645)

Question 6 #PolishPra10 (Worth 2 points)

Zaznacz najbardziej praktyczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów rybnych: (5644)

Question 7 #PolishPra09 (Worth 2 points)

Zaznacz zdanie najlepiej opisujące przetrwalniki: (5643)

Question 8 #PolishPra08 (Worth 2 points)

Zaznacz jeden z warunków, którego potrzebują bakterie, aby się rozmnażać, oprócz ciepła, żywności i wody: (5642)

Question 9 #PolishPra07 (Worth 2 points)

Zaznacz, co dzieje się z bakteriami powodującymi psucie żywności oraz zatrucia pokarmowe w temperaturze powyżej 64º C : (5641)

Question 10 #PolishPra06 (Worth 2 points)

Zaznacz, co dzieje się z bakteriami powodującymi psucie żywności oraz zatrucia pokarmowe w temperaturze poniżej 5º C : (5640)

Question 11 #PolishPra05 (Worth 2 points)

Zaznacz temperatury znajdujące się w strefie temperatury niebezpiecznej: (5639)

Question 12 #PolishPra04 (Worth 2 points)

Zaznacz, dlaczego bakterie rozwijają się szybko na produktach rybnych: (5638)

Question 13 #PolishPra03 (Worth 2 points)

Które bakterie są najgroźniejsze? (5637)

Question 14 #PolishPra02 (Worth 2 points)

Zaznacz, gdzie najprawdopodobniej znajduje się najwięcej bakterii powodujących psucie się żywności w dobrze zarządzanej przetwórni ryb: (5636)

Question 15 #PolishPra15 (Worth 2 points)

Zaznacz, którez poniższych NIE przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności: (5649)

Question 16 #PolishPra16 (Worth 1 point)

Zaznacz, co lub kto może spowodować fizyczne zanieczyszczenie żywności: (5650)

Question 17 #PolishPra29 (Worth 1 point)

Zaznacz skutki niewłaściwego sprzątania: (5663)

Question 18 #PolishPra28 (Worth 1 point)

Zaznacz najlepszy sposób skutecznego czyszczenia: (5662)

Question 19 #PolishPra27 (Worth 1 point)

Zaznacz, w jakim celu należy prowadzić częste i skutecznie czyszczenie: (5661)

Question 20 #PolishPra26 (Worth 1 point)

Zaznacz, co należy zrobić, zgodnie z prawem,jeżeli pracownik cierpi na rozstrój żołądka,dolegliwości jelitowe lub chorobę skóry: (5660)

Question 21 #PolishPra25 (Worth 1 point)

Zaznacz, dlaczego do opatrywania skaleczeń używa się kolorowych wodoodpornych plastrów : (5659)

Question 22 #PolishPra24 (Worth 1 point)

Zaznacz, dlaczego w sali produkcyjnej nie wolno palić tytoniu: (5658)

Question 23 #PolishPra23 (Worth 1 point)

Zaznacz możliwe przyczyny zatrucia pokarmowego: (5657)

Question 24 #PolishPra22 (Worth 1 point)

Zaznacz, kiedy mycie rąk jest NAJWAŻNIEJSZE: (5656)

Question 25 #PolishPra21 (Worth 1 point)

Zaznacz, kto musinosić siatkęna włosy i nakrycie głowy: (5655)

Question 26 #PolishPra20 (Worth 1 point)

Zaznacz, dlaczego NIE WOLNO nosić odzieżyochronnej poza miejscem pracy: (5654)

Question 27 #PolishPra19 (Worth 1 point)

Zaznacz, dlaczego pracownicy mającykontakt z żywnością muszą nosić odzieżo chronną: (5653)

Question 28 #PolishPra18 (Worth 1 point)

Zaznacz, dlaczego należy częstoi dokładnie myć ręce: (5652)

Question 29 #PolishPra17 (Worth 1 point)

Zaznacz najczęstszy powód chemicznego skażenia produktów rybnych: (5651)

Question 30 #PolishPra01 (Worth 2 points)

Jakie zagadnienia obejmuje higiena żywności? (5635)